Προφίλ
 Η εταιρία ιδρύθηκε το 1996. Είναι καθαρά μία εμπορική εταιρία διανομής τροφίμων και δραστηριοποιείται στο χώρο του Catering, κατά πλειοψηφία και των Σούπερ Μάρκετ. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Λάρισα και στο 3ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης, σε κτίριο 500τ.μ.. Απασχολεί έξι άτομα και διαθέτει πέντε αυτοκίνητα (ψυγεία).

  Η πορεία της ήταν και είναι ανοδική.

       Το 1996 και 1997 ο τζίρος ανερχόταν σε 211.872.088δρχ.

       Το 1998 ανερχόταν σε 174.875.063δρχ.

       Το 2001 ανερχόταν σε 217.873.516δρχ.

       Το 2002 ανερχόταν σε 846.043,67 ευρω.

       Το 2003 ανερχόταν σε 944.468,53 ευρω.

       Το 2004 ανερχόταν σε 1.105.650,60 ευρω.

       Το 2005 ανερχόταν σε 1.293.552,35 ευρω.

       To 2006 ανερχόταν σε 1.643.793,06 ευρω.

       Το 2007 ανερχόταν σε 1.782.308,15 ευρω.

        Τέλος, ο τζίρος του  2008 ανερχόταν σε 2.050.330.33 ευρω.

   Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρία είναι η CITIBANK και η PROBANK.

    Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της εταιρίας, κα Μαρία Βαρθολομού

 

Copyright thessalikes.gr, 2009